Bezpłatne kursy i płatne staże zawodowe 1430 zł netto przez 6 m-cy i 3 m-ce zatrudnienia po stażu dla bezrobotnych.