Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu o programie „RODZINA 500+”

Program Rodzina 500plus (opublikowany w Dz. U. z 2016r. poz.195) – to 500zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800zł netto lub 1200zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

JAK ZAŁATWIĆ FORMALNOŚCI ?

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez Internet lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Targu. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednocześnie Ośrodek sam będzie pozyskiwał podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszelkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto.

KIEDY BĘDZIE MOŻNA POBRAĆ WNIOSKI ?

Wnioski będzie można pobierać w siedzibie GOPS w Stary Targ w ostatnim tygodniu miesiąca marca br.

KIEDY BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI ?

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz tj. od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć
kolejek i zapewni płynność wypłat.
Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.
W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do
30 września następnego roku kalendarzowego.
Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, tel. 552776281