KARTA DUŻEJ RODZINY

Kto może uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Każdy członek rodziny, w której rodzic ( rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli : ojciec i matka, macocha lub ojczym ( małżonek jednego z rodziców) , dzieci. Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Od 1 stycznia 2019 r. Kartę Dużej Rodziny będą mogli uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Pamiętaj, żeby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni – w stosunku do co najmniej trojga dzieci – władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Jakie zniżki możesz dostać ?

  • Możesz dostać między innymi :
    zniżki na przejazdy kolejowe – 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne – ojciec, matka, macocha i ojczym,
  • 50% ulgi opłaty za paszport – ojciec, matka, macocha i ojczym,
  • 75% ulgi opłaty za paszport – dzieci,
  • oraz wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne.

Skorzystaj z wyszukiwarki parametrów Karty Dużej Rodziny, klikając na odnośnik https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr – znajdziesz wszystkie instytucje państwowe i firmy prywatne, które oferują zniżki oraz informację, jaka jest wysokość zniżek.
Jeżeli ktoś z rodziny ma orzeczoną niepełnosprawność – sprawdź, czy możecie dostać większe zniżki. Pamiętaj – żeby dostać taką zniżkę, trzeba okazać legitymację osoby niepełnosprawnej.

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Aby skorzystać ze zniżki, pokaż swoją Kartę Dużej Rodziny – to karta w formie tradycyjnej (plastikowej ). Możesz również korzystać z Karty Dużej Rodziny na telefonie pobierając aplikację mKDR – to karta w formie elektronicznej.

Na jak długo możesz uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

  • Rodzice – na całe życie;
  • dzieci – do ukończenia 18 roku życia;
  • dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25 lat;
  • dzieci niepełnosprawne – na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, tel. 552776281