Kontrole

Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli z NIK Delegatura w Gdańsku

Zakres kontroli – Weryfikacja wniosków o wypłatę świadczenia i realizacja wypłat, wykorzystanie przez gminy dotacji na obsługę programu „Rodzina 500 plus”, weryfikacja wykorzystania środków z programu „Rodzina 500 plus”, kształtowanie się liczby i wysokości świadczeń z pomocy społecznej w okresie od 01 kwietnia 2016 r. do 30 września 2018 r.

Pełna treść wystąpienia pokontrolnego znajduje się w linku poniżej. Zapraszamy do zapoznania się z informacją klikając na odnośnik.

Wystąpienie pokontrolne – NIK Delegatura w Gdańsku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, tel. 552776281