O nas

LISTA PRACOWNIKÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY

SPOŁECZNEJ W STARYM TARGU

Imię i nazwisko:

Zajmowane

stanowisko:

Telefon:

Anna Jatczuk

kierownik

(55) 277-62-81

wew. 30

adres e-mail: gops_starytarg@wp.pl

Magdalena Hamadyk

główna księgowa

(55) 277-62-81

wew. 25

adres e-mail: g.kisegowa@gops.gminastarytarg.pl

Barbara Lizińska

Inspektor ds. świadczeń wychowawczych

500+

(55) 277-62-81

wew. 27

adres e-mail: b.lizinska@gops.gminastarytarg.pl

Aleksandra Santowska

specjalista ds. funduszu alimentacyjnego

(55) 277-62-81

wew. 28

adres e-mail: a.santowska@gops.gminastarytarg.pl

Anna Aleksandrowicz

specjalista ds. świadczeń rodzinnych

(55) 277-62-81

wew. 29

adres e-mail: anna.aleksandrowicz@gops.gminastarytarg.pl

Bogusława Kamińska

specjalista ds. księgowości, dodatków mieszkaniowych, stypendiów socjalnych

(55) 277-62-81

wew. 26

adres e-mail: b.kaminska@gops.gminastarytarg.pl

Monika Wojnowska

pracownik socjalny

(55) 277-62-81

wew. 21

adres e-mail: m.wojnowska.@gops.gminastarytarg.pl

Marianna Sarnowska

specjalista pracy socjalnej

(55) 277-62-81

wew. 23

adres e-mail: m.sarnowska@gops.gminastarytarg.p

Barbara Janer

pracownik socjalny

(55) 277-62-81

wew. 22

adres e-mail: b.janer@gops.gminastarytarg.pl

Kamila Cukrowska-Klimek

pracownik socjalny

(55) 277-62-81

wew. 24

adres e-mail: k.cukrowska-klimek@gops.gminastarytarg.pl

Kamila Zając

asystent rodziny

(55) 277-62-81

wew. 24

adres e-mail: k. zajac@gops.gminastarytarg.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, tel. 552776281