Informacja o warsztatach ekonomicznych które odbędą się dnia 17 października 2017r.

Dnia 17 października 2017r. o godzinie 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Targu, ul. Nowotarska 1 odbędą się warsztaty ekonomiczne. Zapraszamy wszystkie osoby objęte programem PO PŻ. Udział w kursie jest bezpłatny.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

DARY ŻYWNOŚCIOWE DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

będą wydawane:

-OSOBOM SKIEROWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM TARGU
-ORAZ OSOBOM SPEŁNIAJĄCYM KRYTERIUM DOCHODOWE RODZINY (do 200 % kryterium dochodowego tj. do 1028zł na osobę w rodzinie i do 1268zł w gospodarstwie jednoosobowym).

22 września 2017r

„ORLIK” STARY TARG

godziny 09.00- 15.00

Aktualne oferty pracy.

KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem numer 6/2017

Prosimy o kliknięcie na obrazek poniżej prezentujący poszczególne strony zarządzenia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY DO SPRAW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem numer 7/2017

Prosimy o kliknięcie na obrazek poniżej prezentujący poszczególne strony zarządzenia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, tel. 552776281