Informacja o warsztatach ekonomicznych które odbędą się dnia 17 października 2017r.

Dnia 17 października 2017r. o godzinie 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Targu, ul. Nowotarska 1 odbędą się warsztaty ekonomiczne. Zapraszamy wszystkie osoby objęte programem PO PŻ. Udział w kursie jest bezpłatny.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, tel. 552776281