Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stary Targ

Nabór na partnerów do wspólnej realizacji projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 5. Fundusze Europejskie dla Silnego Społecznie Pomorza ( EFS+)

Utworzono dnia 04.09.2023

Gmina Stary Targ ogłasza nabór na partnerów do wspólnej realizacji projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 5. Fundusze Europejskie dla Silnego Społecznie Pomorza (EFS+), zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 - Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie nr 5.11.Aktywne włączenie społeczne oraz zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów programu regionalne Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Działanie FEPM.05.11.Aktywne włączenie społeczne.

Nabór partnera prowadzony jest w ramach regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2022 poz.1079)

Nabór partnera odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 04.09.2023 roku do 25.09.2023 roku.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie nr 5.11.Aktywne włączenie społeczne w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027” osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Targ lub przesyłką rejestrowaną w terminie do dnia 25 września 2023 roku do godz. 13:00 na adres: Gmina Stary Targ, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Koperta Życia

Ochrona dzieci