Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stary Targ

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Stary Targ

Utworzono dnia 21.08.2023

WÓJT GMINY STARY TARG
ul. Główna 20
82-410 Stary Targ
Tel. +48 55 277 62 81
e-mail: gops@gops.gminastarytarg.pl

OGŁASZA NABÓR
przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Stary Targ

Podstawa prawna :
1) art.9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2023 r. poz. 535);

2) uchwała nr XLIV/346/2023 Rady Gminy Stary Targ z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie takich jak: jednostki pomocy społecznej, policja, oświata, ochrona zdrowia, komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, prokuratura i innych. Do szczegółowych zadań zespołu interdyscyplinarnego należy min.:
1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą,
4. rozpowszechnianie informacji o instytucja, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Organizacje zainteresowane udziałem swego przedstawiciela w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego prosimy o wypełnienie załączonej Karty zgłoszenia do członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym w Starym Targu i złożenia jej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Głównej 20, 82-410 Stary Targ w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 roku do godz. 12:00.
Spośród zgłoszonych kandydatur dokonany zostanie wybór członków do składu Zespołu Interdyscyplinarnego i przedłożony Wójtowi Gminy Stary Targ do zatwierdzenia.

Z poważaniem

Wójt Gminy Stary Targ

Wiesław Kaźmierski

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Koperta Życia

Ochrona dzieci