Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stary Targ

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Utworzono dnia 09.11.2022

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu informuje, że realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Cel programu
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
• dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
• osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.


Program zapewni m.in. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów, czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowanie opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Oprócz tego możliwe jest także m.in. podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji i prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych, a także objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Realizacja programu
Program realizowany jest w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Ilość godzin opieki wytchnieniowej
Limit 240 godzin rocznie dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Finansowanie Programu
Środki na sfinansowanie Programu „Opieki wytchnieniowa” – edycja 2023 pochodzą w 100% z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwany „Funduszem Solidarnościowym”. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 ze zm.), zwanej dalej „ustawą SFWON”, celem Funduszu Solidarnościowego jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Wart przy tym dodać, że pomoc w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” jest nieodpłatna.

Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna prawnego jest złożenie:
• karty zgłoszeniowej,
• kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
• karta oceny stanu zdrowia dziecka/osoby niepełnosprawnej według zmodyfikowanej skali FIM.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie http://Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 - Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (niepelnosprawni.gov.pl).

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Koperta Życia

Ochrona dzieci