Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stary Targ

ZARZĄDZENIE NR 43/2023 Wójta Gminy Stary Targ, z dnia 1 września 2023 r.

Utworzono dnia 04.09.2023

ZARZĄDZENIE NR 43/2023
Wójta Gminy Stary Targ
z dnia 1 września 2023r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027- Priorytet 5. Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie 5.11. Aktywne włączenie społecznie oraz zgodnie ze szczegółowym opisem priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Na podstawie art.39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 ( Dz.U. 2022 poz.1079) zarządzam , co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam otwarty nabór na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet 5. Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza ( EFS+) Działanie nr 5.11. Aktywne włączenie społeczne oraz zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Powołuję Komisję Konkursową ds. wyboru ofert w składzie:

1. Anna Jatczuk – Przewodnicząca Komisji.
2. Barbara Janer – Członek Komisji.
3. Grzegorz Przytuła - Członek Komisji.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 43/2023 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 01.09.2023r.
w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027- Priorytet 5. Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie nr 5.11 Aktywne włączenie społeczne.

Gmina Stary Targ ogłasza nabór na partnerów do wspólnej realizacji projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 5. Fundusze Europejskie dla Silnego Społecznie Pomorza (EFS+), zgodnie z Regulaminem wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 - Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie nr 5.11.Aktywne włączenie społeczne oraz zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów programu regionalne Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Działanie FEPM.05.11.Aktywne włączenie społeczne.

Nabór partnera prowadzony jest w ramach regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2022 poz.1079)

Nabór partnera odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 04.09.2023 roku do 25.09.2023 roku.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie nr 5.11.Aktywne włączenie społeczne w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027” osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Targ lub przesyłką rejestrowaną w terminie do dnia 25 września 2023 roku do godz. 13:00 na adres:

Gmina Stary Targ,
ul. Główna 20,
82-410 Stary Targ.

Załączniki:
1. Regulamin Konkursu
2. Formularz oferty.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Koperta Życia

Ochrona dzieci