Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stary Targ

Wzrost efektywności pracy GOPS w Stary Targ

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu od kwietnia 2020 r.

do września 2021 r. realizuje projekt pn. Wzrost efektywności pracy GOPS w Stary Targ”.


 

Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu i zwiększenie podmiotowości odbiorcy pomocy poprzez wdrożenie w jednostce usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczeń pracy socjalnej oraz usług socjalnych.


 

Projekt podzielony został na 3 poniżej opisane zadania:

Zadanie nr 1.
Przygotowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu do wdrożenia zmian organizacyjnych – w tym, przygotowanie GOPS do wprowadzenia zmiany jego funkcjonowania z uwzględnieniem pracy socjalnej oraz usług socjalnych i oddzieleniem ich od działań administracyjnych, obejmujących zarówno strukturę jednostki jak i jej organizację, a także stworzenie warunków umożliwiających wdrożenie zmian zgodnie z przyjętymi założeniami.

Zadanie nr 2.
Przygotowanie kompetencji pracowników do wdrożenia nowego modelu organizacyjnego
-
niniejsze zakłada wsparcie szkoleniowe pracowników jednostki – planuje się organizację szkoleń doskonalących kompetencję i umiejętności kadry oraz ich zdolności interpersonalne w zakresie poprawy jakości usług.

Zadanie nr 3.
Wdrożenie zarządzeniem kierownika nowego modelu organizacyjnego – jest to kluczowe zadanie projektu, w ramach którego nastąpi wdrożenie wypracowanych w zadaniu 1 i 2 merytorycznych rozwiązań organizacyjnych.

Powyższe nastąpi poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych w dziale pomocy społecznej, w skutek czego pracę rozpoczną 4 stanowiska tj. Stanowisko ds. pierwszego kontaktu, Stanowisko ds. pracy socjalnej i usług , Stanowisko ds. pracy socjalnej i usług , Stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją.


 

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Koperta Życia

Wspieraj Seniora 2020