Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stary Targ

Zespół interdyscyplinarny

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar pomocy w Starym Targu został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Stary Targ nr 48/2020 z dnia 1 września 2020 roku.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

 • udzielanie pomocy – w zależności od potrzeb: poradnictwa socjalnego, prawnego i psychologicznego

 • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2023


 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Stary Targ na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 1. Przewodniczący Zespołu – Barbara Janer (Pracownik socjalny)

 2. Wiceprzewodniczący Zespołu – Kamila Cukrowska – Klimek (Pracownik socjalny)

 3. Członek Zespołu – Maria Brakoniecka (Pedagog SP Stary Targ)

 4. Członek Zespołu – Artur Pyziak (Kierownik Posterunku Policji w Starym Targu)

 5. Członek Zespołu – Monika Safader (Kurator ZKR Sądu Rejonowego w Kwidzynie)

 6. Członek Zespołu – Magdalena Gut (Dyrektor Szkoły w Starym Targu)

 7. Członek Zespołu – Teresa Skolimowska (Dyrektor Szkoły w Szropach)

 8. Członek Zespołu – Monika Wieczorkiewicz (Dyrektor Szkoły w Waplewie Wielkim)

 9. Członek Zespołu – Anna Jatczuk (Kierownik GOPS w Stary Targ)

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się raz na trzy miesiące.
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, służby zdrowia. W skład grup roboczych mogą także wchodzić kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Sprawy związane z przemocą w rodzinie można zgłaszać bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w każdej instytucji wchodzącej w skład zespołu.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Koperta Życia

Wspieraj Seniora 2020