Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stary Targ

Pomoc społeczna

 

Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu:

 • ubóstwa

 • sieroctwa

 • bezdomności

 • niepełnosprawności

 • długotrwałej lub ciężkiej choroby

 • przemocy w rodzinie

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy

 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

 • alkoholizmu i narkomanii

 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

 

Ubiegając się o udzielenie pomocy należy

 • złożyć podanie lub wniosek

 • przedstawić dochody netto rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenia wniosku, bez względu na tytuł ich uzyskania

 • przedstawić dokumenty potwierdzające długotrwałą chorobę, bezrobocie, możliwość uzyskania lub utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

 • umożliwić pracownikowi socjalnemu przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania

Decyzje administracyjne o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczenia wydawane są w formie pisemnej po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Rada Gminy określa w drodze uchwały szczególne zasady ponoszenia odpłatności usługi opiekuńcze oraz za pobyt w ośrodkach wsparcia:

Uchwala Nr XVIII/135/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. (gdansk.uw.gov.pl)

Uchwala Nr XXII/170 / /2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. (gdansk.uw.gov.pl)

 

 

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Koperta Życia

Wspieraj Seniora 2020